30 Sep '14, 12am

Wujudkah Patriotisme Di Kalangan Generasi Muda Masakini: Oleh rmf Patriotisme ada satu perkataan yang m... #JDT01

Patriotisme ada satu perkataan yang mudah disebut tetapi amat sukar untuk dilaksaanakan perbuatan maksud yang terkandung didalamnya. Patriotisme merujuk kepada sikap luaran dan dalaman sesaorang warga Negara terhadap negaranya. Dalam konteks masa kini, patriotisme boleh kita tafsirkan sebagai sikap, semangat dan tindak-tanduk yang menjurus kepada gagasan dan usaha mengawal kepentingan, maruah dan kedaulatan bangsa dan negara dalam pelbagai bidang kehidupan dan sebagainya “Berikan daku 10 orang pemuda yang gagah perkasa, nescaya akan daku goncangkan dunia ini” Ungkapan yang paling popular pernah dikeluarkan oleh Pemimpin Indonesia Sukarno merujuk kepada betapa pentingnya satu golongan generasi muda yang berilmu untuk menguasai pelbagai bidang. Kealpaan generasi muda masa kini telah dapat diperlihatkan dengan jelas melalui pembentukkan sahsiah mereka didalam kehidupan masaki...

Full article: http://rmf7.wordpress.com/2014/09/30/wujudkah-patriotisme...

Tweets