26 Jun '13, 1pm

26 Jun 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI PENGANGKUTAN]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] TARIKH : 26 Jun 2013 (Rabu) SOALAN : 38 Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- (a) tarikh sebenar pembukaan KLIA 2 dan nama kontraktor yang mengakibatkan kelewatan; dan (b) kesan kelewatan ini terhadap keuntungan MAHB serta jumlah keseluruhan sebenar pembinaan KLIA 2 dan bila audit bebas akan mula dijalankan ke atas keseluruhan projek KLIA 2 JAWAPAN Tuan Yang Dipertua, a) Tarikh pembukaan KLIA2 adalah pada 02 Mei 2014 dan syarikat yang mengakibatkan kelewatan membina KLIA2 ialah UEMC-Bina Puri JV. b) Setakat ini, kelewatan KLIA2 tidak menjejaskan keuntungan MAHB kerana ianya tidak ada kesan pada urusan perniagaan syarikat MAHB. Kelewatan tersebut juga tidak menjejaskan operasi di mana syarikat masih m...

Full article: http://www.nurulizzah.com/site/2013/06/26/5242/

Tweets

#singaporeans r talkg abt 26-Jun-13: #singapore...

singaporedaily.net 26 Jun '13, 4am

Pointing Fingers at The PAP Government – Mama wear Papa Shirt: Making the best of the haze days – Breakfast Network: All h...

04 Jul 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [...

nurulizzah.com 08 Jul '13, 10am

Peruntukan Bantuan Rakyat 1 Malaysia 3.0 (BR1M 3.0) adalah tidak termasuk di bawah Belanjawan 2013 dan perlaksanaannya tid...

Drumbeat: June 26, 2013

Drumbeat: June 26, 2013

theoildrum.com 26 Jun '13, 1pm

CAIRO (AP) — Egypt's embattled government on Tuesday blamed rumors and corruption for an acute fuel shortage that has had ...

Dr Republika- indonesia "@syedshah_: Foto Anwar Ibrahim Semasa Pembukaan Sidang Parlimen Ke-13 #PK…

Dr Republika- indonesia "@syedshah_: Foto Anwar...

anwaribrahimblog.com 26 Jun '13, 5am

Foto Dato’ Seri Anwar Ibrahim Semasa Pembukaan Sidang Parlimen Ke-13 26 June 2013 Pendapat Pendapat Anda? Tweet Foto oleh:...

Osborne swings axe at DECC and Defra

Osborne swings axe at DECC and Defra

businessgreen.com 26 Jun '13, 1pm

Chancellor George Osborne has today confirmed the Department of Energy and Climate Change (DECC) and Defra will face steep...