31 May '18, 3pm

Jerayawara Pekan Bangsawan Warisan Budaya Mendapat Perhatian Pihak Korporat

Projek Projek Pat Ibrahim (PIPE) mewujudkan kesedaran tentang keperluan untuk menyatukan bakat-bakat muda dari pelbagai cabang teater – tarian, muzik dan penulisan, yang mencari peluang dalam kerja kreatif dan juga usaha Kerajaan untuk membentuk masyarakat patriotisme dan identiti diri progresif. P.I.P.E amat peka terhadap kepentingan menarik perhatian dan minat remaja atau milenium untuk menghargai dan memelihara budaya dan warisan kita melalui seni persembahan dan meraikan “Santun Melayu”. P.I.P.E bertindak balas terhadap usaha Kerajaan untuk merapatkan jurang antara kesenian dan orang. P.I.P.E mempunyai pelan misi yang besar selama 5 tahun. Dengan gabungan kepakaran dan pengalaman yang ada, P.I.P.E yakin untuk melukiskan industri seni persembahan di negara ini. Selain meraikan kepelbagaian dan warisan kita melalui seni persembahan, P.I.P.E percaya kepada kuasa hiburan u...

Full article: https://www.budiey.com/jerayawara-pekan-bangsawan-warisan...

Tweets