29 Apr '11, 4am

Produk terbaru - iSumpah

Untuk meraikan karnival JomSumpah anjuran TV terulung Malaysia, Burlesque Snn Bhd, sebuah syarikat tempatan yang dimiliki sepenuhnya oleh tiga orang warga tempatan Bumiputera (ahli gerakan 1Bumi yang dilancarkan tanpa kebenaran Tun Dr Mahathir), dengan ini melancarkan produk terulungnya, iSumpah. iSumpah ialah satu produk elektronik yang unik. Ianya benar-benar percuma, tidak seperti 1E-mel, tajaan Tricubes Bhd, yang sebenarnya tidak berapa percuma. Burlesque Sdn Bhd sedang dalam perbincangan dengan Unit Perancangan Ekonomi, JAKIM, Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Perdana Menteri untuk memperolehi kontrak selama 50 tahun. Burlesque Sdn Bhd akan memasang unit-unit iSumpah di mesjid-mesjid dan surau-surau diseluruh negara dengan harga RM50000.00 seunit. Di dalm jangka masa terdekat, unit-unit iSumpah juga akan dipasang di tepi-tepi jalan, supermarket-supermarket Myd...

Full article: http://art-harun.blogspot.com/2011/04/isumpah-produk-terb...

Tweets