30 Jun '12, 9am

Kerajaan Selangor Mengambil-alih Tanah Bersebelahan SJKC Tchi Min Demi Menambah Bangunan Kelas Darjah: Wakil-wak...

Kerajaan Selangor Mengambil-alih Tanah Bersebelahan SJKC Tchi Min Demi Menambah Bangunan Kelas Darjah: Wakil-wak...

Wakil-wakil daripada Sekolah SJKC Tchi Min di Sungai Pelek (berada di kedua-dua belah saya) dan saya di sidang akhbar yang diadakan di Pejabat Pusat DAP, Pudu. Kenyataan Akhbar YB Teresa Kok, Exco Kerajaan Negeri Selangor Pada 29 Jun 2012 di Kuala Lumpur Mesyuarat MMKN Selangor pada 27 Jun 2012 telah meluluskan keputusan pengambilan tanah di sebelah SJKC Tchi Min di Sungai Pelek untuk menyelesaikan masalah kekurangan ruang untuk penambahan bilik darjah yang telah lama dihadapi oleh sekolah tersebut. Pentadbir Tanah Sepang mula menerima permohonan tanah daripada lembaga pengarah sekolah tersebut sejak Februari 2010. Pada waktu itu, pemegang amanah sekolah tersebut memohon satu ekar kawasan lapang di hadapan pintu besar sekolah tersebut dengan tujuan penambahan bangunan bilik darjah bagi sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, permohonan untuk kawasan lapang oleh sekolah terse...

Full article: http://teresakok.com/2012/06/30/kerajaan-selangor-mengamb...

Tweets

Waterheck, Selangor?!: ... and something RM1 billion and dirty. Used to be that if you live in Selangor, even in the...

Waterheck, Selangor?!: ... and something RM1 bi...

rockybru.com.my 30 Jun '12, 9am

... and something RM1 billion and dirty. Used to be that if you live in Selangor, even in the jin-bertendang parts like Pu...