29 Apr '14, 9am

Why is 1MDB’s RM18bn parked in Cayman Islands?

15 SHARES Share on Facebook Tweet on Twitter Anwar Ibrahim has highlighted an Edge report that raised the question as to why 1MDB has parked RM18bn in the Cayman Islands and not brought it back to Malaysia? Without a land revaluation surplus of RM2.7bn, 1MDB would have posted a loss of RM1.8bn in 2013, pointed out Anwar, citing the Edge report. Anwar’s statement follows: 1MDB: 1 Malaysia’s Debt of Billions! Merujuk kepada laporan kewangan 1MDB berakhir 31 Mac 2014 yang diselubungi pelbagai kontroversi -setelah lanjutan tarikh akhir audit daripada 30 September 2013 kepada 31 Mac 2014,dan perubahan juruaudit daripada KPMG kepada Deloitte – perlu ditimbulkan beberapa persoalan mengenai kedudukan kewangan 1MDB yang dipengerusikan oleh Dato’ Sri Najib. Jumlah hutang 1MDB untuk tahun kewangan 2013 dilaporkan telah melonjak 4 kali ganda kepada RM 42bn berbanding RM 8.4bn pada 201...

Full article: http://anilnetto.com/governance/accountability/1mdbs-rm18...

Tweets