27 Feb '14, 3am

Memanfaatkan Karya Orientalis ‘Pro-Islam’ Untuk Dakwah Semasa via @muarrikhun

Orientalisme sebagai sebuah bidang, difahami secara umumnya oleh umat Islam secara monolitik bahawa ia bertentangan dengan Islam. Pemahaman sebegini berlaku kesan berleluasanya Orientalisme sebagai alat penjajahan dan seterusnya propaganda yang menyebarkan Islamophobia. Persoalannya benarkah Orientalis dan Orientalisme sentiasa berpegang kepada satu motif dan satu pendekatan sedemikian rupa? Apakah tidak ada pengkaji dan kajian di bidang ini yang objektif, serta boleh dimanfaatkan oleh umat Islam khususnya di dalam penyebaran dakwah di era globalisasi ini? Justeru, artikel ini akan mengkaji perkembangan yang berlaku kepada Orientalis dan Orientalisme dalam interaksinya bersama Muslim dan Islam. Kajian ini juga akan menganalisis beberapa orang tokoh Orientalis yang kajian-kajiannya objektif dan boleh dilihat sebagai ‘pro Islam’. Kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk...

Full article: http://saifulislam.com/2014/02/memanfaatkan-karya-orienta...

Tweets