31 Oct '11, 7am

Yang Berhormat Ipoh Timur mencadangkan agar suatu Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan untuk menyiasat kematia...

Jawapan Bertulis YB Dato’ Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa Menggulung Perbahasan Bajet 2012 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 24 Oktober 2011 Untuk makluman Yang Berhormat, secara amnya Suruhanjaya Siasatan ditubuhkan untuk menyiasat secara terperinci burhubung dengan perkara tertentu yang mendesak dan melibatkan kepentingan awam vital public importance. Perlu ditekankan bahawa peranan Suruhanjaya Siasatan adalah untuk membantu dan menasihati Kerajaan dalam memahami sesuatu perkara itu dengan lebih jelas dan terperinci melalui hasil laporannya dan bukannya untuk memberi sesuatu keputusan berhubugn dengan sesuatu perkara. Perenggan 2(1)(d) Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 [AKta 119] memperuntukkan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan satu Surhuhanjaya Siasatan untuk menyiasat “apa-apa perkara lain yang siasatanny...

Full article: http://blog.limkitsiang.com/2011/10/31/yang-berhormat-ipo...

Tweets

Yang Berhormat Ipoh Timur memohon agar keutamaa...

blog.limkitsiang.com 31 Oct '11, 7am

Jawapan Bertulis YB Dato’ Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa Menggulung Perbahas...

Yang Berhormat Ipoh Timur menggesa agar tuntuta...

blog.limkitsiang.com 31 Oct '11, 7am

Jawapan Bertulis YB Dato’ Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa Menggulung Perbahas...

Meminta Kerajaan menyiasat tuduhan rasuah terha...

blog.limkitsiang.com 31 Oct '11, 8am

Yang Berhomat Ipoh Timur meminta Kerajaan menyiasat tuduhan rasuah terhadap Peguam Negara yang dilemparkan oleh bekas Ketu...

MENGENAL SALASILAH ROCK n ROLL UNTUK YANG POYO: COOL DUDE ROCK n ROLLHANYA YANG BEBAL DAN MALAS MEMBACA TAK TAHU...

MENGENAL SALASILAH ROCK n ROLL UNTUK YANG POYO:...

tukartiub.blogspot.com 01 Nov '11, 6am

Ya memang betul tu pada zaman Kalifah Harun Al Rashid, penari gelek digalakkan. Sila guna lebai Google cari sejarah tentan...

Kenapa Yang Berhormat?: Yang Berkhormat? Atau Yang Berkhidmat?

Kenapa Yang Berhormat?: Yang Berkhormat? Atau Y...

loyarburok.com 11 Nov '11, 10pm

Ketiga, perincian juga harus dibuat terhadap kesan saikologi serta impak diatas wakil rakyat apabila mereka digelar sebaga...