30 Sep '13, 5am

30 Sep 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] TARIKH : 26 Sep 2013 (Khamis) SOALAN : No. 178 Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:- (a) bila Kerajaan akan memberikan kuasa pendakwaan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM); dan (b) status siasatan SPRM ke atas Suruhanjaya Pilihan Raya yang berkait dengan penyalahgunaan dakwat kekal. JAWAPAN OLEH YB SENATOR DATUK PAUL LOW SENG KUAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI Tuan Yang Di Pertua, a) Kerajaan tidak bercadang untuk memberikan kuasa kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk memulakan pendakwaan kes rasuah secara penuh tanpa perlu merujuk Peguam Negara kerana dalam penyiasatan dan pendakwaan sesuatu kes, perlu ada ‘check and balance’. Sekiranya SPRM yang merupakan suatu ...

Full article: http://www.nurulizzah.com/site/2013/09/30/30-sep-2013-jaw...

Tweets

30 Sep 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [...

nurulizzah.com 30 Sep '13, 3am

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Panta...

Ähli Parlimen PAS Minta Bantuan Menteri Umno…: Wang kerajaan adalah haram.. tak boleh terima duit dari Umno..H...

Ähli Parlimen PAS Minta Bantuan Menteri Umno…: ...

pisau.net 29 Sep '13, 7pm

Wang kerajaan adalah haram.. tak boleh terima duit dari Umno..Harus perangi Umno BN ini adalah jihad fisabilillah..Jika ma...

#singaporeans r talkg abt 30-Sep-13: #sgpol #sgelections #oursgconv #fcf

#singaporeans r talkg abt 30-Sep-13: #sgpol #sg...

singaporedaily.net 30 Sep '13, 3am

– Breakfast Network: MOM must show that fair is fair – The Void Decker: Fair Consideration Framework: Good for now – Limpe...

PCA Bukan Undang Undang Ganti ISA , Menteri Tindakan Undang Gelisah Pakatan: Kalau tak buat salah..apa yang na...

PCA Bukan Undang Undang Ganti ISA , Menteri Tin...

pisau.net 30 Sep '13, 6am

Kalau tak buat salah..apa yang nak ditakutkan sangat..undang undang baru yang bakal diperkenalkan mengundang kegelisahan o...